Quins tipus de materials es poden utilitzar per a la fabricació de peces metàl·liques Ming Xiao?

superior